Forvis Mazars Sweden News

Nya momsregler föreslås för små företag

Regeringen har lagt fram propositionen 2023/24:149 ”Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk”. Syftet med de föreslagna ändringarna är bland annat att skapa lika villkor för små företag oavsett var de är...

Läs mer

Alla artiklar