Johan Östholm

Skattejurist - moms, Helsingborg

Johan är skattejurist specialiserad på moms och övriga indirekta skatter. Han arbetar på Mazars kontor i Helsingborg med södra Sverige som geografiskt arbetsområde. Genom de insikter han tillägnat sig från sitt tidigare arbete på Skatteverket kombinerat med omfattande erfarenhet av skatterådgivning har Johan djupa kunskaper om momssystemets funktion och god förståelse för företagets perspektiv. Han jobbar främst med momsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn, internationell varu- och tjänstehandel samt omstruktureringar och previsioner.

+46 42 37 19 19 +46 736 20 39 19 Skicka meddelande

Artiklar av denna skribent