Per Katz

Skattejurist, Stockholm

Per Katz är skattejurist på Mazars i Stockholm med huvudsaklig inriktning på internationella skattefrågor, Transfer Pricing, tolkning av skatteavtal samt beskattning av ägarledda företag och deras ägare. Per arbetar även med andra inkomstskatterättsliga frågor. Han har tidigare varit verksam på ett av Sveriges ledande vårdbolag med ansvar för avtals- och upphandlingsfrågor samt varit på en större revisionsbyrå och jobbat med Transfer Pricing frågor.

+46 8 796 37 18 +46 73 620 3718

Artiklar av denna skribent