Per Kristerson

Skattejurist, Malmö

Per är sedan 2015 verksam som skattejurist, tillika Auktoriserad Skatterådgivare, på Mazars i Malmö. Han har sedan 2001 varit verksam som skattejurist hos två större konkurrenter och dessförinnan varit domstolnotarie och skattehandläggare. Per har en gedigen erfarenhet av kvalificerade svenska och internationella skatterelaterade uppdrag och tillhandahåller konsultationer inom en rad områden som till exempel beskattning av koncerner, näringsfastigheter och kapital samt svenska och internationella omstruktureringar, generationsskiften och fåmansbolag. Per har även erfarenhet av att hålla utbildningar och presentationer inom skatteområdet och har bl.a. anlitats av Lunds Tekniska Högskola för detta ändamål.

+46 40 614 25 14 +46 736 20 35 14 Skicka meddelande

Artiklar av denna skribent