Momshantering av kundförluster under Covid-19-pandemin

Skatteverket förlänger den tidsperiod under vilken mildare krav gäller för att få sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust.

Eftersom den pågående pandemin påverkar många företag ekonomiskt gick Skatteverket ut med ett ställningstagande i maj 2020 och redogjorde för under vilka omständigheter mildare krav kan accepteras för att sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust.

I nytt ställningstagande förlänger Skatteverket den tid under vilken de mildare kraven ska gälla och anser det kan förutsättas att en köpare saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • köparen är en beskattningsbar person (företag som är momspliktigt),
  • fakturan har utfärdats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2021,
  • det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning,
  • en skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut och
  • säljaren och köparen inte är i intressegemenskap.

Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget för moms på grund av en kundförlust. Kreditnota behöver inte utfärdas till köparen i sådant fall.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *