Förstärkta möjligheter till stöd med anledning av den nya pandemilagen

Mot bakgrund av den nya pandemilag som nyligen trätt i kraft har regeringen föreslagit att förstärka vissa stödåtgärder. Pandemilagen kan komma att ge starkare restriktioner vilket också kan medföra ett behov för företag att få ytterligare stöd.

Korttidsarbete

Regeringen har tidigare föreslagit att reglerna om korttidsarbete ska förlängas och att permittering kan beviljas som längst till den 30 juni 2021. Nu föreslås att möjligheten till korttidsarbete utökas genom att en arbetsgivare tillfälligt kan minska en anställds arbetstid med upp till 80 procent under perioden januari – mars 2021. Möjligheten att använda minskad arbetstid med 20, 40 eller 60 procent kvarstå.

Den förstärkta korttidspermitteringen ska gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och därtill har behov av att minska arbetstiden med 80 procent. Det krävs inte att företaget träffats av eventuella begränsningar.

Omställningsstöd

Regeringen har tidigare meddelat ett förslag om att omställningsstödet ska förlängas till och med februari 2021. Förslaget justeras nu genom att man för vissa företag höjer ersättningsnivån till 90 procent av de fasta kostnaderna. Den förhöjda ersättningsnivån gäller för perioderna november – december 2020 och januari – februari 2021 och omfattar företag som har:

  • färre än 50 anställda och
  • som inte har en balansomslutning eller omsättning över 10 miljoner euro per år (ca 100 miljoner kronor).

För större företag kvarstår ersättningsnivån på 70 procent av de fasta kostnaderna.

För att stöd ska beviljas under perioden november – december 2020 respektive januari – februari 2021 krävs ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma månader under 2019.

Skatteverket handlägger ansökningar om omställningsstöd. Mer information om ansökningstider kommer lämnas när reglerna har trätt i kraft, vilket de förväntas göras i mitten av februari.

Omsättningsstöd

Likt omställningsstödet föreslås omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en person som fysisk delägare höjas från 75 procent till 90 procent av det faktiska omsättningstappet. Förslaget omfattar perioderna november – december 2020 och januari – februari 2021. Ersättning kan ges med max 48 000 kr för respektive period.

För att ha rätt till omsättningsstöd under perioderna november – december 2020 och januari – februari 2021 krävs ett omsättningstapp på minst 30 procent av nettoomsättningen för motsvarande period under 2019.

För att vara berättigad till stöd gäller sedan tidigare även att den enskilde näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i Sverige, är godkänd för F-skatt och har haft en omsättning under 2019 på minst 200 000 kr (för perioden mars – oktober 2020) eller 180 000 kr (för perioden november 2021 – februari 2021).

Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningar kring omställningsstödet och ansökan kommer kunna lämnas via Boverkets hemsida. Mer information kring tider för ansökan kommer när de nya reglerna trätt i kraft. Just nu kan man dock söka om ersättning för perioderna mellan mars och juli 2020. Ansökan är öppen till och med den 31 januari 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *