Förlängda stödåtgärder

Coronapandemin vill inte riktigt släppa taget om världen och många restriktioner förlängs gång på gång. För att underlätta för krisdrabbade företaget utökas även stödåtgärder i takt med att pandemin kvarstår. Senast i raden av förlängda stödåtgärder är bland annat anstånd på skattekontot och möjlighet till förstärkt korttidsarbete. Nedan följer en sammanfattning av regeringens nyligen presenterade förslag. Under vårt avsnitt om Covid-19 här på bloggen hittar du även mer artiklar kopplade till pandemin.

Korttidsarbete

Sedan i mars 2020 kan arbetstiden för en anställd minskas med 20, 40 eller 60 procent. Under perioden maj – juli 2020 kunde även arbetstidsminskning ske med 80 procent. Nyligen beslutades att den förstärkta möjligheten till minskad arbetstid med upp till 80 procent även gäller för januari – mars 2021. Nu föreslår regeringen att den förstärkta möjligheten ska vara kvar till och med april 2021. Det innebär att möjligheten förlängs med ytterligare en månad och gäller således mellan januari och april 2021. Även den förstärkta subventionsgraden på 75 procent behålls till och med april 2021, därefter sänks den till 50 procent.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Omställningsstöd

Omställningsstödet föreslås förlängas med månaderna mars och april 2021 och delas upp i två olika stödperioder. Stödet ges till företag som har ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med mars och april 2019.

Ersättningsnivån för mindre företag ska vara 90 procent av de fasta kostnaderna och för större företag 70 procent. Med mindre företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning över 10 miljoner euro per år (ca 100 miljoner kronor).

Regeringen jobbar med att stödet ska träda i kraft så snart som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen innan ett ikraftträdande är möjligt.

Omsättningsstöd

Även stödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag föreslås förlängas för mars och april 2021. För att ha rätt till stöd krävs att man har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande perioder för 2019.

Regeringen föreslår även att de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, dvs. under 2019, även får möjlighet att ta del av stödet.

Nedstängningsstöd

Det nedstängningsstöd som regeringen tidigare har aviserat om, föreslås nu förstärkas på så sätt att även lönekostnader ska räknas som en fast kostnad vid beräkning av nedstängningsstöd. Lönekostnader som kompenseras på annat sätt, till exempel genom stöd för korttidsarbete, ska inte ingå i beräkningen.

Anstånd med skatteinbetalning

Tidigare har beslutats att anstånd kan beviljas för skatter (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt) som är hänförliga för tiden mellan januari och december 2020. Anstånd medges med upp till sex månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 24 månader. Bolag som får anstånd med skatteinbetalningar betalar en årlig ränta på 1,25 procent. Utöver den årliga räntan betalar man vid anstånd enligt de tillfälliga reglerna även en avgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet varje månad.

Regeringen föreslår nu att

– Anstånd även ska kunna beviljas för skatter hänförliga till januari 2021.

– Anstånd får beviljas för högst sju redovisningsperioder, dvs. för ytterligare en redovisningsperiod.

– Anståndsavgiften sänks till 0,1 procent för anstånd som beviljas efter den 5 februari 2021.

Förslaget föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Skatte- och avgiftsfrihet för vissa förmåner

Tidigare har beslutats att anställda inte ska förmånsbeskattas för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april – 31 december 2020. Regeringen föreslår nu att skattefriheten ska förlängas till 31 december 2021 och gälla retroaktivt från 1 januari 2021.

Även den möjlighet som funnit till skattefri gåva till anställd föreslås förlängas. Arbetsgivare kunde mellan perioden 1 juni – 31 december 2020, skattefritt ge gåvor till ett värde av maximalt 1 000 kr per anställd. Möjligheten till gåva föreslås nu förlängas och ska gälla gåvor som ges mellan 1 januari och 31 december 2021. Reglerna gäller utöver den möjlighet som finns redan idag om att lämna skattefria gåvor, t ex julgåvor, jubileumsgåvor eller minnesgåva. För att omfattas av skattefriheten får en gåva inte lämnas i pengar.

Förlängningen av reglerna föreslås ske genom införande av en ny, tillfällig lag som föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *