Både stödet för korttidsarbete och omställningsstödet förlängs

Korttidsarbete

Regeringen föreslår att stödet för korttidsarbete ska förlängas med ytterligare tre månader och därmed även gälla för juli, augusti och september 2021. Under dessa månader kommer arbetsgivaren kunna permittera anställda med upp till 80 procent av arbetstiden. Subventionsgraden fortsätter att vara 75 procent.

April 2021 kommer att räknas som referensmånad för den förlängda perioden, vilket innebär att förhållanden under april ska avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med tidigare perioder och förändringen genomförs så att även person som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Förslaget förväntas träda i kraft den 29 juni 2021.

Omställningsstöd

Även det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet föreslås förlängas med månaderna juli, augusti och september 2021. Omsättningstappet föreslås vara 30 procent precis som föregående stödperioder.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *