Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att anstånd kan medges för moms som ska betalas tillbaka

I dom den 10 januari 2022 slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att reglerna om anstånd med betalning av skatt även gäller moms som Skatteverket kräver tillbaka av en skattskyldig. Mazars var ombud för den skattskyldige.

Fallet handlar i grunden om ett aktiebolag som nekats avdrag för ingående moms av Skatteverket. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och ansökte i samband härmed om anstånd med betalning av den moms som Skatteverket krävde tillbaka.

Skatteverket meddelade bolaget att anstånd inte kunde medges, eftersom det inte fanns någon skatt att betala, men krävde samtidigt att bolaget skulle betala tillbaka den moms som Skatteverket menade inte var avdragsgill.

I dom den 10 januari konstaterar HFD att det belopp som Skatteverket krävt tillbaka avser överskjutande ingående moms och att det därmed utgör skatt i lagens mening. Bolaget har därmed rätt till anstånd med betalningen av beloppet om övriga förutsättningar för anstånd är uppfyllda.

Domen från HFD kommer att få stor betydelse för möjligheten att få anstånd med betalning av moms under en pågående process där Skatteverket kräver tillbaka moms av en skattskyldig.

Det kan tyckas självklart att moms som Skatteverket kräver tillbaka av ett företag är skatt som kan omfattas av anstånd. HFD har nu krasst konstaterat att så är fallet, men det ska betänkas att bolaget fick kämpa mot Skatteverket för att få sin självklara ståndpunkt bekräftad och det var först i kammarrätten som bolaget fick medhåll. 

Mazars var bolagets ombud i processen och det är glädjande att både kammarrätten och HFD medgav bolaget full ersättning för de ombudskostnader bolaget haft för processen.

Inom Mazars finns en processgrupp som bl.a. hjälper företag och enskilda att ta till vara sin rätt i processer mot Skatteverket. Du är välkommen att kontakta oss om Du har behov av hjälp. 

Läs mer om domen i vårt kommande nyhetsbrev för januari.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *