Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser är momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i två domar, meddelade den 4 februari 2021, prövat om tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller co-working, utgör fastighetsupplåtelse som är undantagen skatteplikt, eller om ett sådant tillhandahållande ska betraktas som en skattepliktig tjänst.

I de aktuella målen tillhandahöll bolagen aktivitetsbaserade arbetsplatser genom medlemskap respektive prenumerationer. Vissa skillnader fanns mellan de olika medlemskapen och prenumerationerna. Vissa prenumerationer gav kunden rätt till en arbetsplats i mån av plats, vissa gav kunden rätt till en specifik arbetsplats och andra gav kunden ensamrätt till ett låsbart rum. I medlemskapen och prenumerationerna ingick omfattande kringtjänster, såsom tillgång till wifi, underhåll, städning, kontorsmaterial, bemannad receptionsservice m.m.

HFD konstaterar att de medlemskap och prenumerationer som inte ger kunden någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta, inte uppfyller samtliga kriterier som ska vara uppfyllda för att upplåtelsen ska betraktas som en passiv fastighetsupplåtelse. Tillhandahållandet ska ses som en skattepliktig tjänst.

För de prenumerationer där kunden garanteras en viss arbetsstation anser HFD att prenumerationerna visserligen innehåller en del som utgör fastighetsupplåtelse, men tillhandahållandet innehåller även flertalet andra efterfrågade tjänster. HFD anser att vid ett sådant tillhandahållande ska den genomsnittlige kunden anses efterfråga en kombination av både kontorsplats och tjänster. Således kan ingen av delarna anses vara överordnad den andra. Eftersom undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt kan dock en sådan prenumeration inte omfattas av undantag från skatteplikt för fastighetsupplåtelse. Tillhandahållandet ska därför även i detta fall ses som en skattepliktig tjänst.

Vid en prenumeration där kunden får rätt att nyttja ett eget låsbart utrymme anser HFD att det dominerande inslaget i tillhandahållandet får anses vara nyttjanderätten till lokalen. Således ska ett sådant tillhandahållande vara undantagen skatteplikt. Skatteplikt kan komma i fråga om kriterierna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda.

Domen innebär ett välkommet förtydligande som underlättar momshanteringen för såväl hyresvärdar som hyresgäster. Vi kommer att kommentera domen närmare i vårt kommande nyhetsbrev.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *