Vilse i momsdjungeln - eller bara ny på jobbet?

Momsen upplevs ofta som en av de mest svårbegripliga skatterna och företagens vardag påverkas ständigt av nya lagstiftningsåtgärder och ändrade rättsliga tolkningar. En felaktig momshantering kan medföra långdragna domstolsprocesser med oviss utgång och kännbara ekonomiska konsekvenser.

I november 2022 kommer en unik möjlighet att fördjupa dina momskunskaper under ledning av Mazars skattejurister Fredrik Rosén och Johan Östholm. De har båda lång erfarenhet som rådgivare och hanterar såväl byråns interna momsutbildningar som skräddarsydda kurser för kunder.

Under utbildningen kommer vi på ett interaktivt och roligt sätt bland annat gå igenom;

  • Grunderna för hur momsen fungerar, dvs vilka transaktioner det ska vara moms på
  • När skattskyldigheten inträder och när moms ska redovisas i olika situationer
  • När avdrag för moms får göras respektive inte får göras
  • Utlägg och vidarefakturering
  • Praktisk hantering av momsdeklarationer, periodiska sammanställningar, Intrastat och OSS-deklarationer (”One Stop Shop”)
  • Vissa speciellt utmanande områden såsom bygg, fastighet samt internationell handel med varor och tjänster behandlas mer ingående i särskilda avsnitt

Onlineutbildningen riktar sig främst till dig som är redovisningskonsult, anställd på en ekonomiavdelning eller egenföretagare som behöver ha koll på verksamhetens momsfrågor. Eftersom relevanta momsnyheter är en viktig del av innehållet kan kursen också vara intressant för dig som vill vara säker på att dina kunskaper är uppdaterade.

Omfattningen är två heldagar på distans med möjlighet att ställa frågor och ta upp dina egna utmaningar till diskussion inom gruppen. Målet är att du som deltagare ska få en god grundförståelse för moms och veta var de vanligaste felen och fällorna finns.

Kurstillfälle: 15-16 november 2022

Pris: 12 495 kr
Vi ger befintliga Mazars-kunder 10% rabatt på kursavgiften

Sista dag för anmälan: 14 oktober 2022
Observera att utbildningen har begränsat antal platser.

Anmälan hittar du här.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *