Nya momsregler föreslås för små företag

Regeringen har lagt fram propositionen 2023/24:149 ”Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk”.

Syftet med de föreslagna ändringarna är bland annat att skapa lika villkor för små företag oavsett var de är etablerade inom EU, att minska den administrativa bördan för dessa företag samt att åstadkomma ytterligare samstämmighet med mervärdesskattedirektivet. Nedan sammanfattar vi de huvudsakliga ändringsförslagen.

I propositionen föreslås att omsättningsgränsen för moms höjs från dagens 80 000 kr exkl. moms till 120 000 kr exkl. moms och att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i Sverige. Vidare får företag som är etablerade i Sverige möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder. Det föreslås också att företag som omfattas av dessa regler ska få utfärda förenklad faktura.

När det gäller den reducerade skattesatsen vid försäljning av konstverk föreslås nuvarande begränsning, att försäljningen ska ske av upphovsmannen eller dennes dödsbo, tas bort. Skattesatsen 12 procent föreslås därmed gälla vid all försäljning av konstverk. Det föreslås dock att reducerad skattesats inte får tillämpas tillsammans med reglerna om vinstmarginalbeskattning.

Dessutom föreslås att vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas i Sverige om köparen finns här.

Den 1 januari 2017 infördes en omsättningsgräns för moms som innebar att leveranser och tillhandahållanden av beskattningsbara personer med en årsomsättning på högst 30 000 kr undantogs från skatteplikt. Syftet var främst att förenkla för små företag som t.ex. mikroproducenter av el från solceller.

Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen till 80 000 kr och nu föreslås gränsen höjas till 120 000 kr från den 1 januari 2025.

Syftet med höjningen är att förenkla för fler företag genom att de som väljer att tillämpa undantaget inte längre behöver ta ut och redovisa moms på sin försäljning.

Notera att det företag som väljer att tillämpa undantaget inte heller har rätt till avdrag för den moms som belöper på inköp till företaget.

Vid försäljning av konstverk är skattesatsen idag 12 procent när en skattskyldig upphovsman eller dennes dödsbo säljer konstverket. Med upphovsman menas konstnären, d.v.s. den fysiska person som har skapat verket. Ett aktiebolag som förvärvat upphovsrätt till ett konstverk anses inte som upphovsman till verket. Ett bolags försäljning av konstverk omfattas därför av skattesatsen 25 procent.

För att anpassa de svenska reglerna till mervärdesskattedirektivet föreslås att begränsningen om att konstverket måste ägas av upphovsmannen eller dennes dödsbo tas bort. Den reducerade skattesatsen vid leverans av konstverk gäller därmed oavsett vem som säljer konstverken.

Har du frågor om moms är du välkommen att kontakta oss på Forvis Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *