Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen angående avdrag för moms som belöper på driftskostnader och leasingavgifter för personbilar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 23 mars 2021, mål nr 4262–20, prövat frågan om ett aktiebolag har rätt till avdrag för ingående moms som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när bolaget utför tjänster som både är momspliktiga och undantagna från moms.

Bolagets verksamhet består i att utföra momspliktiga hushållstjänster samt omsorgstjänster som är undantagna från moms. Bolaget planerade att hyra tre bilar. En av bilarna (bil A) skulle användas i både den momspliktiga hushållstjänstverksamheten och den momsfria omsorgstjänstverksamheten. De två andra bilarna skulle användas uteslutande i antingen omsorgstjänstverksamheten (bil B) eller hushållstjänstverksamheten (bil C).

Vid leasing av personbil som används i momspliktig verksamhet finns avdragsrätt för ingående moms hänförlig till driftskostnader. I de fall en personbil används i en momspliktig verksamheten i mer än ringa omfattning (vilket anses vara minst 100 mil i verksamheten) finns även rätt till avdrag för hälften av den moms som belöper på leasingavgiften.

HFD fann att bolaget inte har rätt att dra av ingående moms hänförlig till bilen B, som ska användas i den momsfria omsorgstjänstverksamheten.

Eftersom personbilen C skulle användas i den momspliktiga hushållstjänstverksamheten ansåg HFD att bolaget får göra avdrag för momsen på driftskostnader och hälften av den moms som är hänförlig till leasingavgiften för bilen.

För bilen A som skulle användas i båda verksamheterna fann HFD att bolaget har rätt till avdrag för ingående moms som hänför sig till driftkostnader för bilen. HFD fann vidare att bolaget har rätt till avdrag med hälften av momsen på leasingavgiften, förutsatt att bilen används i den momspliktiga delen av verksamheten i mer än ringa omfattning.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *