Förslag på skattesänkningar inför höstens budget

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 har finansdepartementet tagit fram fyra olika promemorior med förslag till sänkt inkomstskatt. Förslagen ska nu remitteras för att kunna ingå i budgeten för 2021.

Utformningen av de slutliga förslagen – om Januaripartierna väljer att gå vidare med förslagen – kommer att utformas i budgetförhandlingarna. 

KORT OM FÖRSLAGEN 

Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster 
I promemorian finns två olika alternativa. I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt. I det andra alternativet uppgår skattereduktionen till 1 300 kr och föreslås ges oaktat skiktgränsen.  

Sänkt skatt för personer över 65 år 
Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år och på så sätt skulle skillnaden mellan beskattning av lön och pension tas bort. 

Sänkt skatt för personer som betalar statlig skatt
Promemorian innehåller två alternativa förslag. Det ena alternativet är en höjning av skiktgränsen. Det andra alternativet är en sänkning av den statliga inkomstskatten från 20 % till 19,5 %. 

Expertskatten förlängs till fem år
Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner föreslås utvidgas till fem år mot nuvarande tre år. 

Promemoriorna har nu skickats på remiss och budgetförhandlingarna kommer att avgöra vilka förslag man väljer att gå vidare med samt hur förslagen slutligen utformas. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *