Inkomster från uthyrning av tillgångar rapporteras till Skatteverket

Sedan årsskiftet finns nya rapporteringskrav för digitala plattformar till Skatteverket på inkomster från uthyrning av privata tillgångar. Det är viktigt att vara medveten om att uthyrning av privata tillgångar är skattepliktiga och att inkomster från uthyrning som t.ex. sker under sommaren av privatbostäder eller båtar, ska deklareras i inkomstdeklarationen.

Från och med 1 januari 2023 gäller nya rapporteringskrav vid uthyrning och försäljning av privata tillgångar som sker via digitala plattformar. Företag som har en digital plattform ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket, vilket bland annat innefattar uppgifter om ersättning vid försäljning eller uthyrning av bostäder, parkeringsplatser m.m. samt vid uthyrning av transportmedel.

Rapporteringsplikten gäller inom hela EU och medlemsstaterna samverkar genom ett automatiskt informationsutbyte där Skatteverket får uppgifter som rapporterats in i andra länder.

Vid uthyrning av privata tillgångar mot betalning, som t.ex. ett sommarhus, en bil eller en båt, är ersättningen från uthyrningen en inkomst som ska beskattas. Vad det gäller uthyrning av privatbostäder finns det ett schablonavdrag som undantar 40 000 kr från beskattning. Tidigare i våras lämnade regeringen ett förslag, Fi2023/01514, inför budgetpropositionen för 2024 om att schablonavdraget vid uthyrning av bostäder bör höjas från 40 000 kr till 50 000 kr.

Det är viktigt att vara medveten om att de allra flesta inkomster och vinster ska redovisas och deklareras i inkomstdeklarationen. När Skatteverket framöver får in kontrolluppgifter från flertalet digitala plattformar över intäkter från bland annat uthyrning och försäljning av privat egendom, kommer myndigheten ha ett bättre kontrollunderlag för att ta ut korrekt skatt.

Vill du veta mer om beskattning av uthyrning av olika former av privat egendom är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *