Julgåvor och julbord till anställda

2020 har på många sätt varit ett annorlunda och ansträngande år för både företag och anställda. När året nu lider mot sitt slut kan det vara många arbetsgivare som vill ge sina anställda något extra i en tid när julbord och andra aktiviteter blir inställda. Inför planeringen kan det vara bra att känna till och bli påmind om de skatteregler som gäller för till exempel gåvor till anställda.

Julgåva till anställda

En julgåva till en anställd (gäller även för styrelseledamöter) är skattefri för mottagaren och avdragsgill för företaget om gåvans värde (inklusive moms) inte överstiger 450 kr. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transport av gåvorna in. Moms på en julgåva får lyftas med max 90 kr. Skulle värdet på gåvan överstiga 450 kr är gåvan skattepliktig från första kronan. Det innebär att företaget då inte heller får lyfta någon moms på kostnaden. Gåvan blir dock avdragsgill på samma sätt som lön men företaget måste betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde.

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Som en del av de tillfälliga skatteregler som trätt i kraft under året med anledning av Covid-19 beslutades det i maj 2020 att arbetsgivare skattefritt ska kunna ge gåvor till ett värde av maximalt 1 000 kr (inklusive moms) per anställd under perioden 1 juni – 31 december 2020. För att omfattas av skattefriheten får en gåva inte lämnas i pengar. Om gåvan är värd mer än 1 000 kr så beskattas den del som överstiger 1 000 kr.

Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåva. Om en arbetsgivare ännu inte utnyttjat den tillfälliga möjligheten att skattefritt ge en gåva till de anställda, innebär det att en julgåva i år kan uppgå till ett belopp motsvarande 1 450 kr utan att någon förmån uppkommer för den anställde.

Penninggåva till ideell verksamhet

Vissa företag vill, i stället för att ge en gåva till sina anställda, skänka pengar till en ideell verksamhet. Om arbetsgivaren på begäran av den anställde i stället för en julklapp skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde på samma sätt som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om arbetsgivaren däremot för egen del bestämmer att, i stället för julgåva till sina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet dock inte göra avdrag för gåvorna.

Julgåva till kunder

Gåvor till kunder är avdragsgilla om det handlar om enklare reklamgåvor som lämnas i markandsföringssyfte. Reklamgåvor är oftast försedda med det givande företagets logotyp eller liknande och är avsedd för en större krets. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor 300 kr (exklusive moms).  

Avdragsrätt föreligger även för representationsgåvor på max 300 kr (exklusive moms). För att räknas som avdragsgill representation krävs ett omedelbart samband med verksamheten. Gåvor som lämnas i samband med helger eller personliga högtidsdagar räknas inte som avdragsgill representation.

Det är även viktigt att tänka på att dyrare gåvor till kunder även kan anses vara en muta. En muta behöver inte bara bestå i till exempel varor eller kontanter utan kan också anses vara gästfrihet av olika slag.

Julbord

Ett julbord kan ses som representation när det ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård. Det är inte längre möjligt att få något inkomstskatterättsligt avdrag för representationsmåltider. Däremot får avdrag för moms göras på ett underlag på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Gäller kostnaden endast mat och alkoholfri dryck kan avdrag för moms göras med högst 36 kr. Om det däremot ingår alkoholdryck kan avdraget beräknas genom en schablon till 46 kr. En förutsättning för att avdragsrätt för moms ska föreligga vid representation är att det finns ett omedelbart samband med företagets verksamhet.

För kringkostnader vid personalfest, exempelvis utgifter för musikunderhållning, kan momsavdrag medges på ett underlag om högst 180 kr exklusive moms per person och tillfället.

Det går aldrig att göra avdrag för mer moms än vad som har debiterats.

För att inte en skattepliktig förmån ska uppstå när arbetsgivaren bjuder på julbord måste julbordet räknas som intern representation. Det kan det endast göras vid fysiskt gemensamma måltider i anvisad lokal. Om en arbetsgivare bekostar julbord eller annan mat för sina anställda på något annat sätt, till exempel genom att skicka hem mat till de som jobbar hemifrån, uppstår därmed en skattepliktig förmån.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *