Rekordhöjning av prisbasbeloppet för 2023

Det nyligen fastställda prisbasbeloppet som börjar gälla 1 januari 2023 kommer att påverka socialförsäkrings- och skattesystemen. Vi beskriver vad denna rekordhöjning har för effekter i detalj.

Regeringen meddelade den 5e september att man har beslutat att höja prisbasbeloppet till 52 500 kr för 2023. Denna höjning motsvarar 8,7% från föregående år vilket innebär den högsta höjningen på 40 år och kan ses som ett svar på den höga inflationen i landet. Ersättningar genom socialförsäkringssystemet utgår från prisbasbeloppet varför belopp för bl.a. garantipension, sjukersättning och föräldrapenning påverkas positivt från en individs synvinkel. Även skattesystemet påverkas av det höjda prisbasbeloppet, vilket vi förklarar mer om nedan.

Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs

I den förtryckta deklarationen för privatpersoner medges automatiskt grundavdrag och jobbskatteavdrag från arbetsinkomsten. Detta innebär i praktiken sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur stor sänkningen blir beror på storlek på ersättning för varje individ.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs

Under 2022 betalas statlig inkomstskatt av de individer som har en månadslön vilken överstiger 46 200 kr. I och med det höjda prisbasbeloppet höjs denna nivå till 51 200 kr fr.o.m. 1 januari 2023. Förvärvsinkomster som överstiger denna tröskel beskattas, utöver kommunalskatt, med 20% i statlig inkomstskatt.

Spärrbeloppet för fastighetsavgift höjs

Spärrbeloppet vid skattereduktion för fastighetsavgift är indexbundet till prisbasbeloppet varför en ökning av prisbasbeloppet innebär att även spärrbeloppet höjs. År 2022 var spärrbeloppet 3 298 kr och höjs till 3 585 kr för 2023.

Tröskeln för att kvalificeras för expertskatt höjs

Utländska medborgare som är anställda som experter, nyckelpersoner eller forskare i Sverige kan medges skattelättnader om bl.a. kravet på ersättningsnivå uppfylls. Den anställde måste då ha en månadslön om minst två prisbasbelopp. Under 2022 låg denna nivå på 96 600 kr och i och med höjningen av prisbasbeloppet höjs tröskeln till 105 000 kr fr.o.m. 1 januari 2023.

I stort har höjningen av prisbasbeloppet en positiv inverkan för individen, men kan också ses som nödvändigt i och med den höga nivån på inflationen som vi upplever.

Med tanke på att tröskeln för att kvalificeras för expertskatt höjs, kan det vara värt att anställa experter som är utländska medborgare innan årsskiftet för att slippa förhålla sig till den höjda ersättningsnivån som krävs.

Har du frågor om det vi skrivit så är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *