Utredning om exitskatt läggs ner

Nuvarande regering har lagt ner den utredning om exitskatt som tillsattes av den föregående regeringen. Tioårsregeln kommer därmed fortsatt att gälla så som bestämmelsen ser ut idag.

Den tidigare S-regeringen tillsatte en utredning under 2022 om exitskatt (läs mer om utredningen i vårt tidigare blogginlägg som du hittar här), där förslagets syfte var att se till en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige. Utredarna hade att överväga om tioårsregeln skulle omarbetas eller ersättas. Syftet med utredningen var att de personer som flyttar utomlands ska kunna beskattas för vinster som upparbetats i Sverige.

Nu har den nuvarande regeringen valt att lägga ner den utredning om exitskatt som var under beredning.

Beslutet att inte gå vidare med utredningen är enligt regeringen att resurserna för statliga utredningar är begränsade och att prioriteringar alltid måste göras. Någon ytterligare anledning kring bortprioriteringen har inte lämnats.

Konsekvensen blir att tioårsregeln fortsatt gäller oförändrat som tidigare, med inskränkningar i dess tillämpning genom flera av de dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra länder.

Som det ser ut idag får vi inga förändringar eller kompletteringar av tioårsregeln. För tillfället är frågan kring exitbeskattning lagd åt sidan, men det är fullt möjligt att frågan väcks till liv på nytt vid ett ändrat parlamentariskt läge.

Vill du veta mer om internationell beskattning, exitbeskattning eller den svenska tioårsregeln är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *