Nya lagar som träder i kraft under sommaren

Under sommarperioden träder ett flertal nya lagar i kraft, som tidigare aviserades i budgetpropositionen under hösten 2022. För att ni ska hålla er uppdaterade så har vi på Mazars valt att presentera ett urval av de nya lagar och regler som trätt i kraft, vilket kan påverkar både dig som företagare och privatperson.

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 procent till 6 procent. Syftet med sänkningen är att förstärka det befintliga incitamentet i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor, i stället för att köpa nytt.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Detta innebär således att företag med en omsättning på högst 80 000 kr inte längre behöver vara registrerade till att deklarera mervärdesskatt. Syftet är att förenkla för mindre företagare och andra aktörer med liten verksamhet.

Skattelättnad för avgift till arbetslöshetskassa

Den nya skattelättnaden för avgift till arbetslöshetskassa innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa räknas med.

En kontrolluppgift för betald avgift lämnas från arbetslöshetskassorna till Skatteverket. Om avgift betalas till en utländsk arbetslöshetskassa ska dock medlemmen själv lämna uppgift om betald avgift i inkomstdeklarationen. Den nya bestämmelsen tillämpas på avgifter som betalas efter 30 juni 2022.

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras

Nybilpriset vid beräkningen av förmånsvärdet sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik, istället för att utgå från nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil. Nedsättningens storlek baseras huvudsakligen på den genomsnittliga nedsättning som görs i dag för respektive fordonstyp och uppgår till:

  • 350 000 kr för elbilar och vätgasbilar
  • 140 000 kr för laddhybrider, och
  • 100 000 kr för gasbilar

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Miljöstyrning skärps i bonus-malus-systemet

I budgetpropositionen för 2022 har regeringen bedömt att miljöstyrningen i det s.k. bonus-malus-systemet bör skärpas. Den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks därför från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under sommaren 2022

Lagändringen utgör en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år och tillämpas på ersättningar som lämnas under perioden 1 juni – 31 augusti 2022. Under denna period utgår arbetsgivaravgifter med 10,21 procent.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *