Valutahandel för annans räkning – hur ska inkomsten beskattas?

Skatterättsnämnden lämnade den 11 juli 2023 ett förhandsbesked i en frågeställning som avser hur intäkter som förvärvas genom valutahandel för annans räkning ska beskattas.

På en webbplats erbjuds individer möjligheten att delta i valuta- och finansiell instrumenthandel utan att behöva investera mer än en depositionsavgift. Webbplatsen drivs av ett företag hemmahörande i en EU-stat.

För att delta måste individen ingå ett avtal med företaget och betala en depositionsavgift. Därefter tilldelas de ett fiktivt kapitalkonto och får möjlighet att handla valutor och finansiella instrument med ett fiktivt kapital under en 30-dagarsperiod. Om det fiktiva kapitalet vid något tillfälle sjunker med över 10 procent stängs användaren av och förlorar sin depositionsavgift. Om användaren når ett överenskommet vinstmål har användaren möjlighet att avancera till nästa nivå som sträcker sig över 60 dagar. Här gäller samma regel att om förluster överstiger 10 procent på det virtuella kontot stängs kontot och depositionsavgiften förloras. Ifall användaren presterar väl under dessa två perioder och når ett särskilt vinstmål, får användaren möjlighet att bedriva verklig handel, alltså genomföra verkliga transaktioner på ett tradingkonto som tillhandahålls av en extern part. Precis som tidigare stängs kontot ner och depositionen går förlorad om kontobalansen minskar med mer än 10 procent, men användaren får behålla mellan 70 – 90 % av de verkliga vinster som uppkommer.  

Frågan är i vilket inkomstslag dessa vinster ska beskattas? Skatterättsnämnden utesluter inkomstslaget kapital eftersom inkomsten inte härrör från ett eget innehav i en tillgång. Det är företagets tillgångar som individen handlar med och dessutom för företagets räkning. Skatterättsnämnden utesluter även inkomstslaget näringsverksamhet av anledningen att verksamheten brister i både självständighet och yrkesmässighet. Handeln sker för annans räkning och kan därmed inte anses vara självständig och enligt ansökan bedrivs inte verksamheten yrkesmässigt.

Är det då möjligt att hänföra ersättningen till inkomstslaget tjänst? Inledningsvis definieras inkomstslaget tjänst som inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Tjänst syftar på en anställning, ett uppdrag och andra inkomstgivande verksamheter av både varaktig och tillfällig natur. I denna särskilda situation uppfattar Skatterättsnämnden att användaren fått uppdrag att för ett företags räkning, med hjälp av medel som tillhandahållits av företaget, handla med valutor och finansiella instrument. Individen får ersättning för sin prestation motsvarande viss del av den vinst som uppkommer. Denna ersättning fastslås ha ett så pass starkt samband med den handel som individen utför för företagets räkning att den ska beskattas som inkomst av tjänst. 

Vid nytänkande affärsidéer är det inte alltid självklart hur ersättning till individen ska beskattas, men ändock väldigt viktigt att det hanteras korrekt. Har du frågor om hur din ersättning ska hanteras skattemässigt är du välkommen att kontakta oss på Mazars så hjälper vi gärna till.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *