Hur hanteras donationer för privatpersoner och fåmansföretag?

I samband med krisen i Ukraina väljer både företag och privatpersoner att lämna donationer till olika välgörenhetsorganisationer. Som aktieägare i ett fåmansföretag kan du välja att skänka din rätt till utdelning skattefritt och som privatperson har du rätt till en skattereduktion i din inkomstdeklaration när du skänker ett bidrag till en ideell förening, stiftelse eller trossamfund.

Nedan redogör vi för vad du som delägare i ett fåmansföretag samt privatperson behöver tänka på innan du lämnar din donation till en ideell organisation med allmännyttigt ändamål.  

Delägare i fåmansföretag

Tidpunkten för när du väljer att ge bort rätten till din utdelning i ett fåmansföretag har en skattemässig betydelse för dig som delägare i ett fåmansföretag.

Enligt lagtext framgår det att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. För att undvika att du beskattas för din utdelning enligt de s.k. 3:12-reglerna behöver du därmed avsäga dig rätten till utdelning innan bolagsstämman har fattat ett beslut om utdelningens storlek. Detta görs genom att ett gåvobrev upprättas. I gåvobrevet är det viktigt att du preciserar för vilket år utdelningen avser, antalet aktier och vem som är mottagaren av gåvan.  

Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som tilldelats rätten till utdelning.

Om du däremot erhållit utdelning och sedermera väljare att skänka bort din mottagna utdelning till en välgörenhetsorganisation, kommer du att bli beskattad enligt de s.k. 3:12-reglerna, med lägsta skatt om 20 procent i inkomstslaget kapital.

Hur påverkas det sparade utdelningsutrymmet?

Det sparade utdelningsutrymme påverkas inte när du väljer att skänka bort din rätt till utdelning till en organisation. Tänk på att lämna upplysningar om gåvan under ”övriga upplysningar” i din inkomstdeklaration.   

Privatpersoner

För att du som privatperson ska kunna få en skattereduktion i deklarationen krävs följande:

  • Gåvomottagaren måste var godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Hur stor är skattereduktionen?

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. I årets inkomstdeklaration (för 2021) kan du som privatperson få en skattereduktion med högst 1 500 kr, vilket motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. För inkomståret 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor.

I de fall du har skänkt gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du tyvärr inte ta del av någon skattereduktion.

Om du väljer att skänka din utdelning från ett fåmansföretag, så är det viktigt att välja en icke skattepliktig organisation som mottagare, att utdelningen betalas direkt in till organisationens konto från företags bankkonto och att du sparar all dokumentation från bolagsstämman för att styrka att pengarna de facto har tilldelats organisationen.

För privatpersoner är det viktigt att gåvogivarens personnummer framgår och att gåvogivaren betalat tillräckligt med skatt för att kunna ta del av skattereduktionen. På Skatteverkets hemsida finns det en lista att ta del av med godkända gåvomottagare.

Behöver du hjälp med ovan förfarande eller har övriga frågor, vänligen kontakta oss på Mazars så hjälper vi gärna till.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *